Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Náchod

3. chlapecký oddíl

Kdo jsme?

„Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení. V České republice je největší výchovnou organizací. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.“

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí:

Skauting je na světě již přes 100 let. I náš oddíl má dlouhou tradici, vznikl již v roce 1935. Vlivem totalitních režimů oddíl třikrát zaniknul a třikrát se znovu postavil na nohy. Na jeho vedení se podílelo nespočet dospělých a ještě větší počet dětí oddílem prošlo. Novodobá historie se píše od roku 1989, kdy byl oddíl obnoven po dvacetileté nucené přestávce. Dnes jsme jeden z nejpočetnějších oddílů v Náchodě. Máme přes 40 dětí o které se starají vedoucí. Kromě zábavy a pohybu v přírodě najdou děti v oddíle i spoustu poučných situací. Naučí se žít v kolektivu a zároveň osamostatnit se a postarat se sami o sebe v dnešním moderním světě.

Co děláme?

Během školního roku se scházíme na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen na pár hodin při schůzce, v průběhu skautského roku do ní patří jedno nebo vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu je letní tábor trvající dva týdny, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na táboře se děti učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, ověřují praktické dovednosti i teoretické vědomosti. Náš oddíl byl založen jako křesťanský a takový je i dnes. To ale neznamená, že je určen pouze pro věřící děti. Program je sestaven tak, aby byl jak pro věřící tak nevěřící. To znamená, je-li na táboře Mše svatá, děti mají na výběr. Buďto se jí zúčastní nebo jdou na jiný program.

Kdo nás vede?


Karel Kašpar - vedoucí vlčat
Vedoucím v oddíle byl na krátkou dobu již v roce 1968, po pádu komunismu se jím opět stal a vlčata vede již přes dvacet let. Má 4 děti a 2 vnoučata. Kromě skautu se věnuje kouzlení. Nyní je v důchodovém věku, ale to mu vůbec nebrání vyrazit s oddílem na výpravu, kde mu mladší jedinci občas ani nestačí.

Michal Matyska (Hříbě) - vedoucí vlčat
Po absolvování osmiletého gymnázia v Náchodě studuje Zemědělskou univerzitu v Praze. Se 3. oddílem si prošel všechny věkové kategorie. Zdárně se zúčastnil rádcovského kurzu Fillia, kde také působil 2 roky v jeho organizaci. Čekatelskou zkoušku, opravňující k vedení ve skautu získal na kurzu ČLK odyssea. Hraje na kytaru, flétnu.

Marek Pinkava - vedoucí skautů
*1981, vystudoval Jiráskovo gymnázium v Náchodě, Dopravní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze a teď pracuje jako projektant železničních staveb.
v oddíle je od r. 1990, vedoucím od r. 2003, má čekatelskou zkoušku, vůdcovskou zkoušku a zdravotnický kurz

Jan Matyska(kůň) - vedoucí roverů
Jan Matyska *1992 Studuje Historii a Archivníctví a pomocné vědy historické na filozofické fakultě univerzity karlovy v Praze, nyní již v magisterském cyklu. V oddíle je od roku 2002. Má složenou vůdcovskou zkoušku a zdravotnický kurz. Miluje bádání o minulosti a velmi rád čte.

Pro zájemce

Dítěti, které se chce přihlásit do našeho oddílu, stačí přijít na schůzku. Pro rodiče vlčat nabízíme i možnost strávit schůzku spolu s dětmi. Každý nový člen dostane od nás přihlášku, kterou musí přinést vyplněnou nazpět. Jedná se v ní o souhlas rodičů k přihlášení do skautu, vyplnění osobních údajů apod. Na schůzce, výpravě a táboře zodpovídá za děti vedoucí. Doprovod na danou akci a z akce domů si zajišťují rodiče. Na celý rok se platí registrační poplatek. Většinou se jedná o sumu kolem 500 Kč. Část z vybrané sumy jde do pokladny ústředí, která se stará o chod organizace jako takové a poskytuje nám nezbytnou podporu k naší činnosti. Druhým důležitým cílem peněz je úrazové pojištění pro děti. Se zbytkem hospodaří samotný oddíl. Kromě zajištění chodu klubovny se z registrace platí kancelářské věci, odměny pro děti apod. Na práci vedoucích nejde nic. Svoji práci dělají zadarmo s pomocí nejstarších členů. Dalším výdajem jsou výlety a tábor. Výlety jsou přibližně jednou za měsíc. U vlčat se většinou cena výletu pro jednoho vejde do 50 Kč. U skautů a roverů se jedná o vyšší částky, neboť výlety jsou delší a cílem jsou vzdálenější místa. Tábor je čtrnáctidenní a stojí 2 100 Kč. Posledním výdajem je vybavení. Každý skaut potřebuje skautský kroj. Na výlety a tábory jsou dále samozřejmě potřeba věci jako spacák, batoh, rozumná obuv, oblečení do nepohody apod. Je však na rodiči, kolik se rozhodne do tohoto vybavení dítěte investovat.

Další informace?

Pokud Vás zajímá něco, co jste na těchto stránkách nenašli nebo se chcete s vedoucím pobavit osobně, neváhejte zavolat nebo napsat e-mail. Jste-li rodiče vlčat, můžete se také podívat přímo na jejich stránky.

Trocha Historie

Letopočet 1907 se pokládá za rok zrodu světového skautingu ve Velké Británii. Úspěch skautské myšlenky potvrzuje rychlé pronikání skautingu po Evropě i v zámoří. Roku 1911 vzniká také skauting v Čechách a o 6 let později v Náchodě. Křesťanský oddíl byl založen v lednu 1935 profesorem Reálného gymnázia v Náchodě Josefem Zítkem. Tehdy byl registrován v Praze jako 34. oddíl katolických skautů. První vedoucí byl Mirek Rajman, po vstupu do důstojnické školy převzal oddíl Josef Blahník později vysvěcen na kněze a tajně na biskupa. Další vedoucí byli Jaroslav Klem a Jiří Blahník, mladší bratr Josefa Blahníka. Vlivem totalitních režimů oddíl třikrát zaniknul a třikrát se znovu postavil na nohy. Na jeho vedení se podílelo nespočet dospělých a ještě větší počet dětí oddílem prošlo. Naposledy se obnovil v roce 1989 a od tohoto roku s větším či menším počtem členů funguje dodnes.

Vlčata


Michal Matyska
tel: 776 132 288
mail: matyskaM(na)seznam.cz


Skauti


Marek Pinkava
(Vedoucí oddílu)
tel: 723 258 730
mail: marek.pinkava(na)post.cz


Roveři


Jan Matyska
tel: 776 573 335
mail: Matyska.Jan(na)seznam.czčasy schůzek:
Vlčata PÁ 16-18
Skauti ÚT 16-18
Roveři NE 16-18

všechny schůzky jsou na faře : Náměstí TGM